La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Solarweb.netDirectorio de enlaces de energia solar > Detalles de listados
Título:FAEPAC - Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña
URL:http://www.faepac.org/
Categoria:Agencias e instituciones gubernamentales: Ámbito local o regional
Descripción:A Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña FAEPAC, constitúese o 10 de maio de 2006 coma unha institución sen ánimo de lucro, administrativa e legalmente independente e autónoma. Segundo a Orde do 28 de xullo de 2006 clasifícase como de «interese industrial» adscribíndose á Consellería de Innovación e Industria, que terá que exercer o protectorado sobre ela e o 15 de setembro de 2006 declárase de «interese galego» e ordénase a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Meta Keywords:faepac - fundación axencia enerxética provincial da coruña,Ámbito local o regional
Meta Description:A Fundación Axencia Enerxética Provincial da Coruña FAEPAC, constitúese o 10 de maio de 2006 coma unha institución sen ánimo de lucro, administrativa e legalmente independente e autónoma. Segundo a Orde do 28 de xullo de 2006 clasifícase como de «interese industrial» adscribíndose á Consellería de Innovación e Industria, que terá que exercer o protectorado sobre ela e o 15 de setembro de 2006 declárase de «interese galego» e ordénase a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.
Visitas:2
 

Copyright, 2002-2024 Solarweb.net