La energía solar no es una energía alternativa: es la energía.
Hermann Scheer

Solarweb.netDirectorio de enlaces de energia solar > Detalles de listados
Título:ICAEN - Institut Català d'Energia
URL:http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen
Categoria:Agencias e instituciones gubernamentales: Ámbito local o regional
Descripción:L'Institut Català d'Energia té per finalitat l'impuls i realització d'iniciatives i de programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.
Meta Keywords:icaen - institut català d'energia,Ámbito local o regional
Meta Description:L'Institut Català d'Energia té per finalitat l'impuls i realització d'iniciatives i de programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.
Visitas:9
 

Copyright, 2002-2019 Solarweb.net

Licencias